Waarom ben ik aangesloten bij 

 Complementair Aanvullende Therapeuten?


Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft,
raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een
CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.
Een CAT-therapeut respecteert de werkwijze van het Complementair Aanvullende Therapeuten.