Geschillencommissie

In de behandelovereenkomst staat precies wat je kunt verwachten en de afspraken die we gemaakt hebben. Mocht je gaande het traject ergens niet over eens zijn, dan hoor ik dat graag. We kijken dan uiteraard naar een passende oplossing waar we samen uitkomen.
wanneer dit niet het geval is, kun je je wenden tot de geschillencommissie van het GAT. zij gaan dan de gang van zaken beoordelen en doen hier uitspraak over die bindend is voor alle partijen.